Op de Campus vinden we het pedagogisch klimaat erg belangrijk. Wij dragen dit uit door middel van PBS (Positive Behaviour Support). Positieve Beleving School zou je ook kunnen zeggen.
Wij spreken gedragsverwachtingen uit, bekrachtigen gewenst gedrag positief en gaan hierbij uit van de kernwaarden Respect, Vertrouwen en Plezier.