Persoonlijke aandacht is een van de speerpunten van onze school. We vinden het belangrijk dat je je prettig voelt op school, want alleen dan kun je je goed ontwikkelen. Iedere klas heeft daarom een eigen mentor-coach, bij wie je altijd terecht kunt met vragen of ondersteuning. Ook houdt de mentor-coach contact met je ouder(s) of verzorger(s).

Het kan gebeuren dat je je even niet zo fijn voelt op school of dat je cijfers tegenvallen. Op Campus Middelsee volgen we je ontwikkeling goed. De eerste coaching en begeleiding krijg je van je mentor/ coach. Wanneer je extra begeleiding nodig hebt, beschikken we over een aantal deskundigen die je kunnen helpen om je optimaal te ontwikkelen.

Voor leerlingen met dyslexie is er een dyslexiecoach aanwezig.
Voor NT2 leerlingen is er een NT2 coach.

Leerlingondersteuning

Vragen over de leerlingondersteuning?

Voor vragen over de leerlingondersteuning op onze school kunt u terecht bij onze coördinatoren leerlingondersteuning,
mevr. W. Wieling en mevr. M. Engwirda, tel. (0518) 401 447.

E-mail w.wieling@cvo-nwf.nl
E-mail m.engwirda@cvo-nwf.nl

Time out

Sinds het begin van schooljaar 2021-2022 is ‘de time-out’ een begrip binnen Campus Middelsee. De time-out is een nieuwe route binnen de zorgstructuur van de Ulbe van Houten. De time-out is een voorziening voor leerlingen die voor een bepaalde periode niet deel kunnen nemen aan de lessituatie of juist behoefte hebben aan een rustige en prikkelarme omgeving om hun werk te doen. In de time-out zijn twee time-out functionarissen, Ilse de Vries en Iris Klaver, die zorg op maat bieden en een open dialoog aangaan met de leerlingen.