Het leerwerkplein (LWP) is een onderdeel van de Campus Middelsee dat nauw samenwerkt met bedrijven, verenigingen en instellingen uit de regio. Het LWP biedt een onderwijsprogramma aan met lessen en stages met uiteindelijk een grotere kans op een baan in de regio.

De kennis en vaardigheden die de leerlingen op school leren, worden door samenwerking met bedrijven en instellingen toegepast in de regio; daardoor wordt het leren “echter” en betekenisvoller. Voor deelnemende bedrijven, instellingen en verenigingen geeft deze samenwerking de kans om goed opgeleide nieuwe werknemers aan te trekken.

Door de samenwerking met de regio ontstaat een moderne, dynamische en inspirerende school die een centrale rol inneemt in de samenleving.

Met deze samenwerking willen de scholen en bedrijven bereiken dat leerlingen na afronding van hun opleiding in hun eigen regio aan de slag kunnen en bedrijven goed opgeleide werknemers kunnen inzetten.

Het programma Leren en Werken in je eigen regio is mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân.

Leer werk plein (LWP)

Als je leerling van de Campus Middelsee bent, krijg je vanaf klas 1 te maken met het leerwerkplein (LWP). In de onderbouw leer je wie je bent, wat je kunt, wat je wilt, en je leert door o.a. bezoeken en speeddates, wat voor bedrijven en instellingen er in de regio zijn. In de bovenbouw loop je stage bij een bedrijf en die stage kun je meenemen naar het MBO. Samen met je loopbaancoach ontdek je dus vanaf klas 1 wat je wel en niet leuk vindt, wat voor stages je wilt gaan doen en hoe je uiteindelijk een kans op een baan in de regio maakt.

Skills

Skill in klas 1 en 2

Je hebt Skills in klas 1 een blokuur en in klas 2 een enkel lesuur.

Met het vak Skills maak je optimaal kennis met de verschillende mogelijkheden van heel veel beroepen vanuit de 4 sectoren; Groen, Techniek, Zorg&Welzijn en Economie.
Je hebt in klas 1 meet & Greets met bedrijven en volgt in klas 2 workshops en soms al een bezoek aan een bedrijf. Je krijgt dus vanaf klas 1 al LOB (Loopbaan Orientatie Begeleiding) en probeert antwoord te krijgen op de o.a. de vragen Wie ben ik, Wat kan ik en Wat wil ik.
Je leert 21e eeuwse vaardigheden zoals samenwerken, presenteren, onderzoeken, computervaardigheden, enz.
In klas 1 komt dit bijvoorbeeld allemaal terug in de First Lego League.

Skills in klas 3

Skills in klas 3 havo/atheneum is een ontdekkingsreis. Dit jaar staat namelijk in het teken van de voorbereiding op de bovenbouw. Een belangrijk onderdeel hiervan is de profielkeuze. Gedurende het jaar ontdek je door het maken van opdrachten, het volgen van workshops en het lopen van stage welke vakken bij jou passen en wat de juiste keuze is voor klas 4.

Verder worden er tijdens verschillende projecten vaardigheden aangeleerd die jou verder helpen in de bovenbouw en tijdens je vervolgopleiding. Hierbij wordt een beroep gedaan op je zelfstandigheid en je onderzoekend vermogen. Ook zijn er keuzeonderdelen. Een dag onderzoek doen in het science lab van onderzoeksbureau Wetsus behoort tot de mogelijkheden.