De TL-stroom (Theoretische Leerweg) wordt ook wel de mavo genoemd. Het onderwijs is meer theoretisch, maar met het vak Skills – zie in de brochure – ben je ook al veel bezig met beroepen, vaardigheden en vervolgopleidingen.

Wat kun je verwachten in klas 1 en 2?

In klas 1 en 2 krijg je per week zo’n 30 lessen en heb je de mogelijkheid voor het volgen van maatwerk ondersteuning of excellentie.
Je krijgt de volgende vakken in klas 1: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, mens & maatschappij (ak/gs), life (biologie), science (NASK), LO (Lichamelijke Opvoeding), muziek, Skills, beeldende vorming, economie, rekenen, talents en LEVO (Levensbeschouwelijke Vorming). Aan het einde van klas 2 kies je een profiel voor de bovenbouw.

Al met al volg je een prachtige opleiding met uitdagende en spannende vakken. Op deze manier ben je uitstekend voorbereid op het mbo.

Bovenbouw

Vanaf klas 3 kun je op de Ulbe de Theoretische Leerweg volgen, maar ook de Gemengde Leerweg. Je hebt dan het praktische (en vooral spannende) vak Dienstverlening & Producten. 

Dienstverlening en producten

Het vak D&P is een praktijkvak binnen de Theoretische Leerweg. Met het vak D&P willen we werken vanuit een probleem en gaan we met elkaar op zoek naar een oplossing. Binnen het vak D&P kun je na het afronden van basiskennis zelf kiezen voor een keuzedeel die aansluit bij de interesse van de leerling. Denk hierbij aan Robotica, EHBO, Natuur & Milieu, 3D tekenen en printen. Ook is er veel aandacht voor 21 Century skills zoals vergaderen, samenwerken en reflectie. Om de onderzoekende houding van de TL-/MAVO leerling te stimuleren, doen ze onderzoek zowel binnen als buiten de school.

VMBO-XL (MAVO/HAVO)

Kies jij voor de mavo en wil je daarna de havo doen? Misschien is het speciale programma ‘Vmbo-XL’ dan iets voor jou! Je start in klas 1 met de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde op havoniveau in de gewone mavo-klas. Ook volg je maatwerk Frans. Zo ontdek je of een vervolg op de havo mogelijk is. Als het havoniveau beter bij jou past, kun je aan het einde van het eerste schooljaar opstromen naar klas 2 van de havo. Ga je door op TL-niveau?Dan kan je in klas 2 nog wel een aantal (kern-)vakken op havoniveau blijven volgen.