De CSG Ulbe van Houten heeft als leus ‘goed voorbereid’. Wij willen uw zoon of dochter voorbereiden op de maatschappij, een vervolgopleiding en nog breder, op het leven. Dit proberen wij op de volgende manieren waar te maken:

Een christelijke identiteit 

Vanuit ons geloof hechten wij waarde aan: zorg voor elkaar, voor de natuur, oprechtheid en verdraagzaamheid. 

Een overzichtelijke en veilige school 

Om je prettig te voelen op school moet de school niet te groot zijn. Doordat iedereen elkaar kent, kan iedereen zich veilig en thuis voelen op school. Dit is een goede basis om goed te leren. 

Een groot onderwijsaanbod

Wij vinden dat jonge mensen zo lang mogelijk in hun eigen omgeving onderwijs moeten kunnen volgen. Daarom bieden wij in de onderbouw alle vormen van regulier onderwijs, van vwo tot vmbo. Daarnaast bieden we alle leerwegen aan in zoveel mogelijk sectoren, zodat er voor vrijwel alle leerlingen passend onderwijs is. 

Uitstel van studie en beroepskeuze 

Leerlingen moeten steeds vroeger kiezen welke richting het beste bij hen past. Op de Ulbe hebben we juist gekozen voor uitstel van studie en beroepskeuze. Daarom bieden wij een brugperiode waarin alle leerlingen kunnen laten zien wat ze kunnen. Gedurende de eerste twee jaren op de Ulbe wordt duidelijk welke richting en welk niveau het beste bij een leerling past.

Leveren van kwaliteit

Wij richten ons onderwijs op het ontwikkelen van de talenten van kinderen. We dagen de leerling steeds uit om op het hoogst mogelijke niveau te werken. Wij willen daarmee bereiken dat de leerling: 

Leren doe je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en je handen. Niet elk kind is hetzelfde, er zijn verschillen in capaciteiten en mogelijkheden. Daar is in het onderwijs en de leerlingbegeleiding op de Ulbe dan ook aandacht voor.