Schoolleiding
Directeur: Dhr. S. de Jong
sj.dejong@cvo-nwf.nl

Teamleiders
Mevr. J. Smit (bovenbouw)
je.smit@cvo-nwf.nl

Dhr. R. Steneker (onderbouw)
r.steneker@cvo-nwf.nl

CSG Ulbe van Houten
Hartman Sannesstraat 5
9076 EB Sint Annaparochie
Telefoon: (0518) 401 447
info@csgulbevanhouten.nl

Contact

ZIEK MELDEN
Wanneer je ziek bent dan moet je dit voor aanvang van je eerste lesuur melden op het telefoonnummer (0518) 401 447.