Schoolleiding
Directeur: Dhr. S. de Jong
sj.dejong@cvo-nwf.nl

Teamleiders
Mevr. J. Smit (bovenbouw)
je.smit@cvo-nwf.nl

Dhr. R. Steneker (onderbouw)
r.steneker@cvo-nwf.nl

CSG Ulbe van Houten
Hartman Sannesstraat 5
9076 EB Sint Annaparochie
Telefoon: (0518) 401 447
info@csgulbevanhouten.nl

Contact

Ziek melden
Ziekmelden kunnen je ouder(s)/ verzorger(s) via de afwezigheidsregistratieknop in magister. Voor dokter- en tandartsafspraken moeten ze bellen (0518-401447). Ziekmelden graag voor 8.30 uur. Ben je weer beter? Dan graag ook weer beter melden. Word je ziek op school? Meld je dan af bij de verzuimcoördinator mevrouw Klaver.