Zit je in groep 8 en wil jij volgend jaar naar Campus Middelsee? Vanaf 1 februari 2023 kun je je aanmelden voor schooljaar 2023-2024 via onderstaande knop. De aanmeldpagina van onze vereniging CVO-nwf opent.

Bij vragen m.b.t. de aanmelding kunt u ons op de volgende manieren bereiken:
-mail: tlc@cvo-nf.nl
-telefoon: 058-2347670 (keuze Zamenhof, leerlingenadministratie)


Toelatingscommissie

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden behandeld door de Toelatingscommissie. Bij de plaatsing van leerlingen per onderwijsniveau volgt de Toelatingscommissie het schooladvies van de basisschool, zoals dat is opgesteld op basis van de Plaatsingswijzer. In geval van aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, toetst de Commissie deze aan het Schoolondersteuningsprofiel van de betreffende locatie.

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar CSG Ulbe van Houten of CSG Comenius Sint Annaparochie zo goed mogelijk te laten verlopen, bezoeken we de leerkrachten van groep 8 om te bespreken wie uw kind is, wat het kan en welke begeleiding het eventueel nodig heeft.

Ook voor leerlingen die in willen stromen in onze bovenbouwklassen vindt er meestal overleg plaats met de huidige school, zodat iedere leerling op het voor hem of haar juiste niveau geplaatst wordt.

Toelatingsbeleid CVO-NWF 2022Downloaden
Plaatsingsmogelijkheden 2022-2023 Campus Middelsee / CSG Ulbe van HoutenDownloaden