Zit je in groep 8 en wil jij volgend jaar naar Campus Middelsee? Dan zit je op deze pagina op de juiste plek. Maar, sinds dit jaar is er sprake van een Centrale Aanmeldweek. Hoe dat zit? Leggen we hieronder even uit;

Nieuwe situatie doorstroomtoets:
Vanaf het schooljaar 2023-2024 is sprake van een doorstroomtoets in het primair onderwijs. Het tijdpad bij de schooladvisering verandert om leerlingen meer gelijke kansen te bieden.

• De doorstroomtoets is nieuw dit schooljaar. Afname is tussen 5 en 16 februari 2024.
• Schooladvies tussen 10-31 januari 2024
• Uitslag toets (definitief advies) is op 15 maart 2024.
• Vaste aanmeldweek voor brugklassers: van 18 tot en met 30 maart 2024 (week 12&13)

Bij vragen m.b.t. de aanmelding kunt de centrale leerlingenadministratie op de volgende manieren bereiken:
-mail: tlc@cvo-nf.nl
-telefoon leerlingadministratie centraal: 058-2347670 (keuze Zamenhof, leerlingenadministratie)
– telefoon Campus Middelsee: (0518) 401 447


Toelatingscommissie

Alle aanmeldingen van nieuwe leerlingen worden behandeld door de Toelatingscommissie. Bij de plaatsing van leerlingen per onderwijsniveau volgt de Toelatingscommissie het schooladvies van de basisschool, zoals dat is opgesteld op basis van de Plaatsingswijzer. In geval van aanmelding van een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte, toetst de Commissie deze aan het Schoolondersteuningsprofiel van de betreffende locatie.

Om de overgang van leerlingen van de basisschool naar CSG Ulbe van Houten of CSG Comenius Sint Annaparochie zo goed mogelijk te laten verlopen, bezoeken we de leerkrachten van groep 8 om te bespreken wie uw kind is, wat het kan en welke begeleiding het eventueel nodig heeft.

Ook voor leerlingen die in willen stromen in onze bovenbouwklassen vindt er meestal overleg plaats met de huidige school, zodat iedere leerling op het voor hem of haar juiste niveau geplaatst wordt.

Toelatingsbeleid CVO-NWF 2022Downloaden
Plaatsingsmogelijkheden 2022-2023 Campus Middelsee / CSG Ulbe van HoutenDownloaden