Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s): Aanmeldingen 2022-2023 bij CVO-nwf Leeuwarden, januari 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Op dit moment zit uw kind in groep 8 van het basisonderwijs. Volgend schooljaar gaat hij/zij naar het voortgezet onderwijs. Dit betekent dat u zich in de komende periode gaat oriënteren op een goede vervolgschool, passend bij uw kind. 

Meer informatie over onze scholen is te vinden op de website van de scholen, de sociale media-kanalen en natuurlijk de Open Dag App (zie de flyer voor meer informatie). In deze brief ontvangt u informatie over de eventuele aanmelding van uw kind op een school binnen CVO-nwf. Dit jaar voor het eerst zal het aanmelden digitaal gaan plaatsvinden. Via de websites van de scholen van CVO-nwf is het mogelijk om uw kind aan te melden. Op de websites zal ook nadere informatie en uitleg komen te staan. We streven er naar om deze informatie op korte termijn beschikbaar te stellen. Vanaf 5 februari 2022 is het mogelijk om uw kind aan te melden.

Voordelen digitaal aanmelden:

  • U hoeft niets meer op de post te doen of af te geven op de school voor voortgezet onderwijs.
  • U weet zeker dat u alle gegevens hebt ingevuld.
  • U weet direct of wij uw aanmeldingsformulier in goede orde hebben ontvangen.
  • De school kan sneller met uw aanmelding aan de slag.

Voor vragen met betrekking tot de aanmeldprocedure zijn wij bereikbaar via info@cvo-nwf.nl en tlc@cvo-nwf.nl of telefonisch op 058-2347670 en vraag naar het secretariaat.
Een overzicht van al onze websites is te vinden www.linktr.ee/cvonwf.

Samenvattend:

  • De ouder(s)/verzorger(s) vullen het digitale aanmeldformulier volledig in en ondertekenen deze.
  • De ouder(s)/verzorger(s) krijgen een mail dat CVO-nwf de aanmelding van de leerling heeft ontvangen.